Aan de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 zal er een leerlingenraad gevormd worden. Uit de groepen 5 tot en met 8 zal één leerling in de leerlingenraad deelnemen en maandelijks een vergadering met de directeur hebben. Hierin komen de zaken die voor de leerlingen van belang zijn aan bod.