Rots & Water

Om de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 nét even dat zetje in de rug te geven en hen te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling bieden we elk jaar extra lessen aan. Deze lessen worden gegeven door het bureau Fysyk Wurk. In deze lessen ligt het accent op het jezelf zijn en het goed hebben in de groep. Meerdere onderwerpen zoals pesten, omgaan met gevoelens, inleven in een ander, samenwerken/delen en het weerbaar blijven en zijn en voorbereiden op het voortgezet onderwijs komen ook aan bod.

Anti-pestcoördinator – Anja Smit– anjasmit@ultiemonderwijs.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Zien. We hechten er als school waarde aan om te weten hoe het met al onze leerlingen gaat en actie te kunnen ondernemen als dat nodig is. De leerkrachten vullen deze vragenlijst voor iedere leerling in. De groepen 5 t/m 8 vullen deze lijst ook individueel in. Door het gedrag van een leerling te begrijpen, kunnen de leerkrachten komen tot een adequate ondersteuning van ieder kind.

Vertrouwenspersoon – Anja Smit – anjasmit@ultiemonderwijs.nl

Splitsingsprotocol

Soms is het nodig om groepen te splitsen. Voor het splitsen van groepen zijn bepaalde splitsingsregels opgesteld. Deze zijn vastgesteld door de MR.

Methoden

Wij gebruiken moderne methodes voor de verschillende vakgebieden die voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs, opgesteld door het ministerie. Bij het kiezen van nieuwe methodes houden we er rekening mee dat deze de kennis en vaardigheden op verschillende niveaus aanbieden. Zo krijgt elk kind onderwijs, passend bij zijn niveau en mogelijkheden, waarbij wij altijd streven om het optimale uit het kind te halen.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is meer informatie te vinden over de Walstraschool. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.