De Walstraschool heeft een veilig en sociaal schoolklimaat waar het kind creativiteit, een onderzoekende houding, leermotivatie en zelfbeeld ontwikkelt. Hiermee kan het op zijn eigen niveau excelleren. We dagen kinderen uit door kennis en vaardigheden aan te bieden waarmee zij hun talenten optimaal ontwikkelen. Hierdoor leggen we een basis voor een succesvolle onderwijsloopbaan. Zo ontwikkelt elk kind zich tot een wereldburger. De toekomst ligt voor hen open.

Het welbevinden van leerlingen is voor ons erg belangrijk. De kinderen moeten graag naar school én met een lach op hun gezicht weer naar huis gaan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en gezien worden. Dit realiseren wij door een rustige, voorspelbare en duidelijke sfeer te creëren. De Walstraschool is een openbare basisschool. Dat betekent, dat álle kinderen welkom zijn bij ons op school.

De school biedt:

Kom en groei, want de toekomst start nu!